Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü

3. ÇAĞRI DÖNEMİ KAPSAMINDA 101 TEDBİRİ HAKKINDA DUYURU


1) Kurumumuz, IPARD hibelerinden daha fazla sayıda yatırımcının eşit şart ve imkânlarda
yararlanabilmesi ve Avrupa Birliği tüzüklerinde uygun görülmeyen yapay oluşturulmuş şartlarla
hibelerden haksız faydalanmayı önlemek için her türlü önlemi almaktadır.
Bu kapsamda, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri
başvurularında, Kurumumuzun 3. başvuru çağrı ilanına çıktığı tarihten (21.12.2017) sonra kurulan
işletmeler destek başvurusunda bulunduklarında, mevcut işletmeler için uygulanan ek destek
oranından yararlandırılmayacak ve mevcut işletmelere ait sıralama kriterinden puan
alamayacaklardır. Başvuru çağrı ilanından sonra, başvuru sahibi adına yeni bir işletme kurulması,
mevcut işletmede adres/konum değişikliği, başvuru sahibinin başka bir kişiye ait olan işletmeyi
devir alarak mevcut işletme olarak başvuru yapması ve benzeri durumlarda, bu işletmeler ek
destek oranı ve sıralama kriterleri açısından yeni işletme olarak değerlendirilecek olup ek destek
oranından yararlandırılmayacak ve mevcut işletmelere ait sıralama kriterinden puan
alamayacaklardır.
Yukarıda belirtilen koşullar dışında, ek destek oranı ve mevcut işletmelere ait sıralama kriteri
puanını almak için, başvuru ve uygulama sürecinde haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde
yapay oluşturulmuş koşulların tespiti halinde Kurum destek vermeme, sözleşmenin fesih edilmesi,
geri alım sürecinin başlatılması gibi gerekli tüm işlemleri yapma hakkına sahiptir.
2) Yatırımın uygulanacağı yerde mevcut bir tarımsal işletme var ise, başvuru sahibi bu işletmeye ait
mevcut ahır/ağıl/kümes yapılarını kullanıp kullanmayacağını planlamadır. Yatırım kapsamında bu
yapıların kullanılması öngörülmüyor ise, başvuru sahibinden mevcut ahır/ağıl/kümes yapılarının
yıkılacağına dair taahhütname alınacaktır. Bu yapılar için taahhütname verilmesi durumunda,
yıkılması planlanan bu yapılar için “Yapı kullanım izni/Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar
heyeti) alınan kullanma izni ve İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan ilgili yapının teknik ve diğer
yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren yazılı izin” belgelerinin başvuru paketinde
sunulması zorunlu değildir.
3) Vaziyet planında, mevcut yapılar ve bölümler ayrı ayrı isimlendirilip çizilmelidir. Bina/yapının
vaziyet planındaki numarası da yazılmalıdır. Ayrıca yıkılacağı belirtilen tüm yapılar vaziyet
planında da yıkılacak olarak gösterilmelidir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
BİMER